Variabel pris

Kraft til variabel pris består av et fastbeløp på kr 125,- pr år, samt et variabelt ledd med en pris som justeres i takt med kraftmarkedet. Siden prisen på kraften FE kjøper svinger gjennom året, vil prisen ut til våre kunder justeres tilsvarende.

Prisendring varsles 14 dager før ny pris trer i kraft, her på FEs nettsider.

Bestill kraft til variabel pris:
Det er enkelt å bestille kraft til variabel pris hos FE. Fyll ut skjemaet kraftprisavtale, send det til oss enten pr mail eller post og vi besørger overgang til FE med opphør av den eksisterende kraftavtale uten at du som kunde trenger å ta kontakt med nåværende kraftleverandør.


Variabel pris er som følger:

Alle priser er oppgitt inkl. avgifter.

 

Pris fra 01/04-2021: 67,5 øre/kWh + kr 125,- pr år

Pris fra 23/01-2021:

89,90 øre/kWh

+ kr 125,- pr år

Pris fra 4/11-2020:

49,0 øre/kWh

+ kr 125,- pr år

Pris fra 17/4-2020: 35,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 05/3-2020: 49,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 22/3-2019: 67,5 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 12/9-2018: 80,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 25/7-2018: 67,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 17/7-2018: 59,9 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/3-2018: 55,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/1-2018: 48,1 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/11-2017: 45,1 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 17/5-2017: 39,7 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 23/1-2017: 49,9 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 14/11-2016: 58,6 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/11-2016: 46,6 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 12/9-2016: 35,80 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 16/11-2015: 33,00 øre/kWh + kr 125,- pr år


Historiske priser:

Variabel pris i 2013

Variabel pris i 2012

Variabel pris i 2011

Variabel pris i 2010

Variabel pris i 2009

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20