Variabel pris

Kraft til variabel pris består av et fastbeløp på kr 125,- pr år, samt et variabelt ledd med en pris som justeres i takt med kraftmarkedet. Siden prisen på kraften FE kjøper svinger gjennom året, vil prisen ut til våre kunder justeres tilsvarende. Ingen bindingstid.

Prisendring varsles 14 dager før ny pris trer i kraft, her på FEs nettsider.

Bestill kraft til variabel pris:
Det er enkelt å bestille kraft til variabel pris hos FE. Send bestilling til oss på E-post: firmapost@fekraft.no og vi besørger overgang til FE med opphør av den eksisterende kraftavtale uten at du som kunde trenger å ta kontakt med nåværende kraftleverandør.


Variabel pris er som følger:

Alle priser er oppgitt inkl. avgifter.

Pris fra 01/04-2021: 67,50 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 23/01-2021: 89,90 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 04/11-2020: 49,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 17/4-2020: 35,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 05/3-2020: 49,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 22/3-2019: 67,5 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 12/9-2018: 80,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 25/7-2018: 67,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 17/7-2018: 59,9 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/3-2018: 55,0 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/1-2018: 48,1 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/11-2017: 45,1 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 17/5-2017: 39,7 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 23/1-2017: 49,9 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 14/11-2016: 58,6 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 1/11-2016: 46,6 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 12/9-2016: 35,80 øre/kWh + kr 125,- pr år
Pris fra 16/11-2015: 33,00 øre/kWh + kr 125,- pr år


Historiske priser:

Variabel pris i 2013

Variabel pris i 2012

Variabel pris i 2011

Variabel pris i 2010

Variabel pris i 2009Produktnavn:  Variabelpris
Produkttype:  Variabel pris
Månedsgebyr:  10,42
Pris neste mnd lokalnett (øre/kWh): 
Pris gjelder fra:  01/04/2021
Bindingstid: 
Betalingstid:  I perioden
Produktområde:  Flesberg
Tilbys kunder med timemålere :  Ja


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20