Spot pris

Spotpris er en pris som settes av den nordiske kraftbørsen, Nord Pool. Spotprisen endres time for time gjennom døgnet i tråd med tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet.


Spot m/påslag:

I tillegg til Spotprisen fastsatt av Nord Pool, kommer et påslag på 4,375 øre pr kWh samt et fast beløp på kr 125,- pr år. Prisen er inkludert elsertifikater og merverdiavgift. Ingen bindingstid.

Bestill kraft til Spot pris:
Det er enkelt å bestille kraft til spot pris hos FE. Fyll ut skjemaet kraftprisavtale, send det til oss enten pr mail eller post og vi besørger overgang til FE med opphør av den eksisterende kraftavtale uten at du som kunde trenger å ta kontakt med nåværende kraftleverandør.Produktnavn:  Flesberg Spot
Produkttype:  Spotpris
Påslag (øre/kWh):  2,50
Månedsgebyr (kr):  45,00
Betalingstid:  Etterskudd
Produktområde:  Flesberg
Tilbys kunder med timemålere :  Ja


Produktnavn:  Spot m/påslag
Produkttype:  Spotpris
Påslag (øre/kWh):  4,38
Månedsgebyr (kr):  10,42
Betalingstid:  Etterskudd
Produktområde:  Flesberg
Tilbys kunder med timemålere :  Ja

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20