Corona-virus

På grunn av coronavirus og anbefalinger fra helsemyndighetene og KraftforsyningensBeredskaps  Organisasjon vil Flesberg Elektrisitetsverk AS inntil videre holde administrasjonsbygget stengt.

Sentralbordet vil være betjent som tidligere

Feilmelding/vakttjeneste vil være betjent som tidligere

Ved endringer i situasjonen vil dette bli oppdatert på vår hjemmeside.

Helse og sikkerhet for de ansatte er første prioritet for FE, og vi gjør omfattende tiltak for å redusere smittefare.

Beredskapen vurderes fortløpende i samarbeid med myndighetene (KDS og KBO)

Rapport den 1.4.20 viser at beredskapen i kraftforsyningen er tilfredstillende.

Alles engasjement er viktig og nødvendig for å lykkes med dette i fellesskap

 

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) krever at nettselskaper skal opptre nøytralt i forbindelse med nettselskapenes bruk av Internett som kommunikasjonskanal. Regelverket vi er pålagt å følge er nedfelt i en egen forskrift av 11. mars 1999 nr 301, med tilhørende veileder fra NVE datert 21.04.2009.


Dette er bakgrunnen for at FEs nettsider er delt, vi har en side for FE som kraftselskap og en side for FE som nettselskap.

 

Dato sist oppdatert 1.4.2020.

Tommy Angell

HMS-koordinator

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20