Kraft fra FE
Flesberg Elektrisitetsverk AS leverer kun kraft i eget nett. For informasjon om våre ulike produkter, klikk på linkene, eller ta kontakt.
Les mer om levering av kraft til variabel pris fra Flesberg Elektrisitetsverk AS.
Les mer om levering av kraft til spot pris fra Flesberg Elektrisitetsverk AS.
Les mer om innlogging, tilgang og hvilke opplysninger som ligger i elhub.
Tips til hvordan du kan redusere strømforbruket ditt.


Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20