Samfunnsansvar

Flesberg Elektrisitetsverk AS ønsker å støtte opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet i Flesberg Kommune. Dette dels gjennom bidrag til lag og foreninger med tilhold i kommunen.

FE har de siste årene investert store midler i utbyggingen av fiberoptisk nett i Flesberg. Dette er et ledd i en dugnad sammen med Flesberg kommune for å bidra til å løfte Flesberg kommunikasjonsmessig opp på minst samme nivå som innbyggerene i tettbebygde strøk nyter godt av. Ikke minst for ungdommen og fremtiden mener FE dette er viktig.

FE kraft sponser for tiden flere lokale lokale lag og foreninger.

    stevningsmogen 256 386


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20