Om FE

everket2Flesberg Elektrisitetsverk AS (FE) har som formål å sørge for en sikker og rasjonell utbygging og drift av distribusjonsnettet i konsesjonsområdet Flesberg Kommune, samt å drive kraftomsetning i samme område.

FE har tilhold i egne lokaler på Lampeland, Flesberg Kommune.

FE har alltid forsøkt å tilby ulike kraftprodukter til konkurransedyktige priser til alle som er nettkunder i FE sitt område. Dette gjelder både produkter til løpende variable priser som følger prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool, og leveranse av kraft til faste priser. FE sine fastprisavtaler følger kalenderåret, og prisene FE har tilbudt har alltid vært blant de gunstigste en kan oppnå. FE Kraft fakturerer sine produkter sammen med FE Nett. Dette gjør det enklere for kundene å holde oversikten ved at man har bare en faktura å forholde seg til. FE leverer ikke kraft til anlegg utenfor Flesberg Kommune.

Flesberg Kommune er i forbindelse med kraftutbygging tildelt konsesjonskraft fra kraftutbyggerne. FE har i alle år hatt et godt samarbeid med Kommunen om uttak av Kommunens konsesjonskraft, samt å forvalte kommunens rettigheter og interesser i forhold til kraftprodusenter og myndigheter. Flesberg kommune benytter konsesjonskraft til egne anlegg og selger det overskytende til FE.


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20