Spot pris

Spotpris, eller kraft til innkjøpspris som enkelte velger å kalle det, er en pris som settes av den nordiske kraftbørsen, Nord Pool. Spotprisen endres time for time gjennom døgnet i tråd med tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet.
Spotprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig veid områdepris i Nord Pool ASA's spotmarked.


Spot m/påslag:
I tillegg til Spotprisen fastsatt av Nord Pool, kommer et påslag på 4,375 øre pr kWh samt et fast beløp på kr 125,- pr år. Prisen er inkludert elsertifikater og merverdiavgift.

 

Bestill kraft til Spot pris:
Det er enkelt å bestille kraft til spot pris hos FE. Send bestilling til oss på E-post: firmapost@fekraft.no og vi besørger overgang til FE med opphør av den eksisterende kraftavtale uten at du som kunde trenger å ta kontakt med nåværende kraftleverandør.

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fekraft.no - Tlf: 32 76 07 20 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 20